Browse books

Showing books 1-4

Book Reviews

loading...
Dave Eggers

A Heartbreaking Work of Staggering Genius

Price: 419 Kč
Price for Eshop: 335 Kč (€ 12.9)

Condition: New, Binding: Paperback, Publisher: Picador

Availability: In stock, ships in 24 hours

Add to Cart Information

"Mr. Eggers demonstrates in this book that he can pretty much write on anything. He can turn a Frisbee game with his brother into an existential meditation on life. He can convey the wild, caffeinated joy he feels after seeing a friend wake up from a coma. And he can turn his efforts to scatter his mother's ashes in Lake Michigan into a story that's both a lyrical tribute to her passing and a crude, slapstick account of his ineptitude as a mourner, lugging about a canister of ashes that reminds him, creepily, of the Ark of the Covenant in the Spielberg movie. A Heartbreaking Work of Staggering Genius may start off sounding like one of those coy, solipsistic exercises that put everything in little ironic quote marks, but it quickly becomes a virtuosic piece of writing, a big, daring, manic-depressive stew of book that noisily announces the debut of a talented — yes, staggeringly talented new writer."

– Michiko Kakutani, New York Times, 02/01/2000

loading...
John Gribbin

Science

A History

Price: 630 Kč
Price for Eshop: 567 Kč (€ 21.8)

Condition: New, Binding: Paperback, Publisher: Penguin Books

Availability: Expected delivery time 14-30 days

Add to Cart Information

In The Structure of Scientific Revolutions (1962), Thomas S Kuhn tried to break free from the traditional view of scientific discovery as resulting from the heroic achievements of the great men of science. Kuhn announced a "historiographic revolution", arguing that the history of science was not merely the story of a steadily accumulating body of facts, but a complex activity embedded in a historical, social and philosophical context.

In his latest book, the astrophysicist and prolific science writer John Gribbin rejects Kuhn's view and reverts to exploring the progress of science through the lives of scientists. He admits that such an "old-fashioned" approach will be unpopular among "professional historians", but argues that "the two keys to scientific progress are the personal touch and building gradually on what has gone before. Science is made by people, not people by science."

His journey through the history of science begins in 1543, the publication date of two seminal texts: Vesalius's On the Structure of the Human Body and Copernicus's On the Revolutions of Celestial Bodies. Both works radically transformed our view of ourselves and our place in the universe: they caused (to use Kuhn's apt phrase) a paradigm shift in our understanding of the world.

From the origins of western science in the Renaissance, Gribbin plots his course for the present day, traveling via the Newtonian and Darwinian revolutions, astronomy, chemistry, geology, and atomic theory, before arriving in the modern era with the New Physics, genetics and the Big Bang.

While being rather unadventurous in exploring individual psychology of his heroes and heroines, Gribbin excels at making complex science intelligible to the general reader. His chapter on atoms and molecules is a model of clarity. Similarly, his account of Faraday's ground-breaking exploration of electricity is charged with the excitement of discovery. Gribbin has a real passion for his subject, and is at his best describing the development of physics. If you're looking for a book that captures the personal drama and achievement of science, then look no further.

loading...
Hari Kunzru

The Impressionist

Price: 337 Kč
Price for Eshop: 303 Kč (€ 11.7)

Condition: New, Binding: Paperback, Publisher: Penguin Books

Availability: In stock, ships in 24 hours

Add to Cart Information

Hari Kunzru vzbudil v poslední době pozornost britského tisku, když odmítl převzít Cenu Johna Llevelyna, již sponzoruje list Daily Mail – údajně proto, že redakční politika novin je rasistická, nebo přinejmenším negativně zaměřená proti imigrantům a osobám asijského původu. Zda šlo jen o mediální tah před vydáním druhého Kunzruova románu, anebo to bylo vyjádření autorova skutečného názoru, to těžko soudit – nicméně jisté je, že cenu si zasloužil.

Hari Kunzru působil původně jako žurnalista, do středu pozornosti literárních publicistů se dostal teprve tehdy, když nakladatelství Hamish Hamilton oznámilo (další mediální tah) výši zálohy, kterou autorovi vyplatilo za jeho debut Impresionista (kolem 800.000 liber). Bohužel, právě předčasná publicita – stejně jako v případě Monicy Aliové, Adama Thirwella nebo Zadie Smithové – se ukázala být dvojsečnou zbraní: na jedné straně přilákala pozornost čtenářů i kritiků ještě dlouho předtím, než se skutečně objevila na pultech, na straně druhé však zvýšila očekávání, které vzhledem k obrovské publicitě román nikdy nemohl naplnit. Nuže, nenaplnil - stejně jako všechny podobné případy před ním. Že nezapadl, za to vděčí jen a jen svým literárním kvalitám.

Impresionista sympaticky ignoruje módní trendy a vrací se zpět k žánru, který v posledních desetiletích není zrovna vyhledávaný, totiž k pikaresknímu románu. Hlavní hrdina jménem Pran je zplozen v Indii anglickým cestujícím těsně předtím, než tento turista zahyne při povodni. Pranova pološílená matka je pak provdána za příslušníka vysoké kasty, který se dlouhou dobu domnívá, že dítě je skutečně jeho – a teprve na smrtelném loži (vlastně ve smrtelné vaně) se dozvídá pravdu, již mu prozradila služebná, která se chtěla Pranovi pomstít. Tak začínají Pranovy trampoty – v Indii krátce po první světové válce je využíván a zneužíván domorodými kuplíři, politickými intrikány a homosexuálním zoufalým příslušníkem britské koloniální správy, až se mu nakonec podaří uprchnout a dokonce se dostat do Anglie. Jeho osud tak opisuje oblouk – od fanaticky úzkostlivého příslušníka prestižní kasty přes naprostého vyvrhele, žebráka, prostituta až po anglického gentlemana se změněnou identitou. Tím však Pranovy trampoty nekončí...

Kunzruovi se podařilo naservírovat úžasný koktejl namíchaný z těch nejvybranějších ingrediencí: zajímavý příběh, který si čtenáře záhy podmaní, velmi přesvědčivé zachycení reality meziválečné, stále ještě koloniální Indie, které se inspiruje četnými literárními prameny (a zároveň je trochu paroduje), a v neposlední řadě vytříbený smysl pro humor. I při skoro pěti set stranách je Impresionista velice čtivá, vtipná a zajímavá kniha. Hari Kunzru sice nenapsal nejlepší román posledního století – jak možná někteří mohli doufat na základě ohromné publicity – nicméně se mu podařilo vytvořit velmi vydařené dílo. --- převzato z www.iliteratura.cz

loading...
DBC Pierre

Vernon God Little

Price: 255 Kč
Price for Eshop: 230 Kč (€ 8.8)

Condition: New, Binding: Paperback, Publisher: Faber & Faber

Availability: Expected delivery time 14-30 days

Add to Cart Information

Whether or not you think the United States is being Texanized, you should take a closer look at this cowboy’s paradise. In the startling and excellent debut novel of DBC Pierre, Vernon God Little,"a 21st-century comedy in the presence of death", you are invited into the true darkness of the Lone Star state.

In the small and filthy town of Martirio, "the barbecue capital of Texas", where poverty and greed ensure that life ain't ever gonna be fair, our hero - sixteen year old Vernon - is suspected of being an accessory to a devastating mass murder: the gunning down of 16 of his high-school classmates. His best friend, Jesus Navarro, a Mexican boy, was the one holding the gun.

Vernon is a brilliant comic creation: hapless, luckless, cynical, even tragic. Through his rudeness and quick judgments shine the purity and elementary goodness of a Holden Calfeild. (It is no accident that Sunday Telegraph reviewed the book "Fit to rank with Catcher in the Rye".)

When the Bar-B-Chew Barn sets up a local Swat team to hunt him down, all his mother can do is eat Barn's Chik'n'Mix and pray for a side-by-side fridge (special edition, almond shade). So he decides to flee to Mexico, dreaming of a bungalow on the beach, just like in the movies. But nothing works well for little Little, he’s betrayed, tried and sentenced to death.

The ending of Vernon God Little is too good to reveal. Find out yourself.